Cijevi za uličnu kanalizaciju

/Cijevi za uličnu kanalizaciju
Cijevi za uličnu kanalizaciju2018-09-20T19:30:40+00:00

Rješavanje pitanja odvodnje – kanalizacije, odnosno izgradnja sustavne kanalizacijske mreže predstavlja jedan od primarnih problema svakog urbaniziranog središta, stoga primjenu programa ulične kanalizacije nalazimo kod odvodnih cjevovoda za otpadne i oborinske vode u domaćinstvu, cestogradnji, gradnji mostova i sl. Uz navedeno, koristimo ih i za odvod otpadnih voda u poljoprivredi, za ventilacijske svrhe, zaštitu i oblaganje. Raspoložive su u promjerima od DN 110 do DN 500 sa standardiziranim duljinama proizvodnje.

Cijevi i spojni dijelovi ulične kanalizacije su crveno – smeđe boje i isporučuju se sa ugrađenim brtvama, koje zajedno s naglavkom omogućuju brzo i jednostavno spajanje. Izrađuju se od tvrdog PVC – a, kojeg karakterizira visoka mehanička otpornost na kiseline i mnoge organske i anorganske supstance. Također je otporan i na abraziju (trošenje) sa visokom otpornošću na starenje i vanjske utjecaje. Mala težina cijevi i velika mehanička čvrstoća olakšavaju transport, manipulaciju i montažu.

Cijevi za uličnu kanalizaciju

PVC

  • Čvrstoća i krutost
  • Temperaturna postojanost
  • Teška zapaljivost
  • Otpornost na naslage i bakterije
  • Otpornost na kemikalije

Način ugradnje

Tehnološki razvoj u polju plastičnih materijala omogućio je proizvodnju širokog asortimana spojki i posebnih dijelova koji omogućavaju rješavanje svih situacija vezanih za ugradnju PVC cijevi u kanalizacijski sustav. Za ispravno postavljanje PVC kanalizacijskih cijevi nužna je jednolikost podloge, odnosno uvijek treba paziti da ispod cijevi nema praznina i da je ispuna između cijevi i stijenke rova jednolika i sabijena. Prilikom rukovanja na gradiliπtu, a osobito pri ugradnji, treba izbjeći povlačenje cijevi po tlu. U protivnom, kamenje i drugi oπtri predmeti mogu uzrokovati nepopravljiva oštećenja. Samo spajanje se odvija na principu suhog spoja putem naglavka i brtve čime se postiže apsolutna vodonepropusnost, jednostavnost i brzina ugradnje. Prilikom skraćivanja cijevi, vrh cijevi trebamo uvijek fino obrusiti da postignemo kut cca 30°, što olakšava daljnje spajanje.

Wavin
ALPRO-ATT