Regulatori tlaka

/Regulatori tlaka
Regulatori tlaka2018-09-19T13:15:40+00:00

Regulator tlaka služi za reduciranje tlaka i reguliranje izlaznog tlaka.  Stabilan izlazni tlak koji nije previsok produžuje životni vijek spojeva i uređaja kod vodovodnih instalacija.
Regulator se postavlja na cijev hladne vode. Korisno je postaviti ga iza mjerača vode, tako da je podjednak tlak prisutan i u instalacijama tople i hladne vode. Regulator je tvornički podešen na izlazni tlak 4 bar.

Regulator je konstruiran tako da vrijednost izlaznog tlaka ostaje ista bez obzira na veličinu ulaznog tlaka pa čak i u slučaju hidrauličkih udara, čime se štite svi elementi kućnih instalacija.

Honeywell
Regulatori tlaka